SuperSyvarna

Hej Supersyvare!

 

Hej Syv erbjuder lå 20/21 ett nätverk för studie- och yrkesvägledare – SuperSyvarna!
Gemensam nämnare är att alla har rollen som syv på skolan samt tillgång till hejframtidsval.se. Nätverket passar dig som vill driva på kvalitetsutvecklingen kring SYV som hela skolans ansvar och utvecklas själv. Du brinner för att eleverna ska få en riktigt bra SYV-process genom hela grundskolan. Vi jobbar mot mål som har koppling till att SYV utvecklas på din skola. Du tror på att vi utvecklas och når längre tillsammans!

Mål
Gemensam målsättning är att bidra till att SYV som hela skolans ansvar ökar. Du bestämmer eget mål och skolans mål själv. 

För vem
Studie- och yrkesvägledare som har tillgång till hejframtidsval.se 

När
Läsåret 20/21. 8 webbträffar á 2h via Zoom.
v33, 35, 39, 43, 50, 7, 15 och 24/25. Fredagar kl. 09:00-11:00.

Det går bra att hoppa på nätverket innan v39 – Välkommen att hänga med oss!

Innehåll
Varje webbträff innehåller en check-in, dagens tema* och gemensamma diskussioner. Mellan träffarna ges frågeställningar att reflektera över, en utmaning att testa eller någon annan övning. Fokus på SYV hela skolans ansvar och vid bemärkelse, generell bemärkelse men självklart finns utrymme att diskutera den individuella vägledningen och behov som känns angelägna i gruppen. Tanken är kollegialt lärande, att vi stöttar varandra, alla bidrar. Träffarna bygger också grunden för ett årshjul för SYV-verksamheten som du själv skapar utifrån elevernas behov.  

*Mål • SYV på uppstartsdagarna • Elevernas behov • Kvalitetsgranskning aktivitetsplan • Samverkan med rektor & lärare • SYV-årshjul • Uppföljning & Utvärdering.

Kostnad
4 000kr exkl moms.

Anmälan och frågor:
Kontakta Gabriella >>

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”

 

about