SuperSyvarna

Hej Supersyv!

Hej Syv erbjuder lå 23/24 ett processinriktat nätverk för studie- och yrkesvägledare – SuperSyvarna!

Gemensam nämnare är att alla har rollen som syv på skolan samt tillgång till hejframtidsval.se. Nätverket passar dig som vill driva på kvalitetsutvecklingen kring SYV som hela skolans ansvar f-9 och utvecklas själv. Vi jobbar mot mål som har koppling till att SYV utvecklas på din skola. Du tror på att vi utvecklas och når längre tillsammans!

Mål
Gemensam målsättning är att bidra till att SYV som hela skolans ansvar ökar. Du bestämmer eget mål och skolans mål själv. 

För vem
Studie- och yrkesvägledare som har tillgång till hejframtidsval.se 

När
Läsåret 23/24. 8 webbträffar á 2h via Zoom. v33, 35, 39, 42, 49, 8, 15 och 21. Fredagar kl. 09:00-11:00.

Innehåll
Varje webbträff innehåller en check-in, dagens tema* och gemensamma diskussioner. Mellan träffarna ges frågeställningar att reflektera över, en utmaning att testa eller någon annan övning. Fokus på SYV hela skolans ansvar och vid, generell bemärkelse men självklart finns utrymme att diskutera behov som känns angelägna i gruppen. Tanken är kollegialt lärande, att vi stöttar varandra, alla bidrar. Träffarna bygger också grunden för ett årshjul för SYV-verksamheten som du själv skapar utifrån elevernas behov. 

*Mål • SYV på dagordningen • Samverkan med rektor & lärare • Elevernas behov • Systematik • Kvalitetsgranskning aktivitetsplan • SYV-årshjul • Uppföljning & Utvärdering.

Kostnad
4 000kr exkl moms.

Anmälan och frågor
Intresseanmälan senast 30/6, vi startar upp i v33! Kontakta Gabriella >>

Sagt av tidigare deltagare
”Så bra upplägg och struktur och ni som processledare. Ni är två stjärnor!”

”Inspirationen och alla givande samtal. Nya ideér. Efter varje träff är man fylld av glädje och pepp. Tack för att jag fick bli en Supersyvare och tack för att ni leder oss framåt i vår proffession!”

”You don’t just teach – You inspire!”

about