FRAMTIDSRESAN

SYV – HELA SKOLANS ANSVAR

Hejframtidsval.se

Framtidsresan börjar redan i förskoleklass, när eleven hoppar på tåget som ska ge kunskap och erfarenheter som leder vidare mot arbetslivet. Här spelar studie- och yrkesvägledning en viktig roll. I korthet handlar det om att hjälpa eleven att bli medveten om sig själv och alternativen. Vem är jag och vad vill jag? Hur gör jag när jag väljer? Vilka utbildningar finns? Och vilka jobb eller framtidsmöjligheter skulle kunna passa?

Hejframtidsval.se är en digital resurs för huvudmän och skolor som gör det lätt att skapa engagemang kring SYV som hela skolans ansvar F-9. Handledning, inspiration och färdiga aktiviteter som ger ledning och skolpersonal förutsättningar att själva utveckla och föra in studie- och yrkesvägledning i skoldagen. Allt utgår från rådande föreskrifter, skollag, läroplan och allmänna råd. Målet är att eleven ska kunna göra väl underbyggda gymnasieval. Och känna motivation, framtidstro och hopp i den processen.

Hejframtidsval.se hjälper och inspirerar er att bygga era elevers bästa Framtidsresa!

Så funkar det

  1. Vad är tanken?
  2. Innehåll – Vilken hjälp & stöd kan jag få?
  3. Den digitala resursens struktur?
  4. Hur får jag tillgång?

1. Tanken

Vi har med Hejframtidsval.se skapat ett komplett stöd för att skolan ska kunna jobba med SYV som hela skolans ansvar F-9. Tanken är att bidra med ökad kunskap, förståelse, konkret material och inspiration. Och att ni på skolan ska kunna börja jobba med era elevers bästa Framtidsresa direkt!

2. Innehåll

  • 10-stegsmodell för SYV-utveckling med stöd I varje steg. Färdig process och kompetensutveckling.
  • Framtidsresan. En bas till aktivitetsplan f-9, klar att användas.
  • Ytterligare lektionsmaterial, spaningar, filmer och inspiration.
  • Fungerar utmärkt att sätta ihop aktiviteter till temadagar och som vikariematerial.
  • En digital resurs för SYV som hela skolans ansvar!

3. Struktur

Innehållet är enkelt och tydligt strukturerat. Uppdelat stadievis med lektionsmaterial färdigt att användas med eleverna och ett styr/ledningsspår, utvecklingsmodell inklusive kompetensutveckling för personal. Bara att gå in, kika runt och börja använda!

4. Tjänsten

Hejframtidsval.se är en prenumerationstjänst som vänder sig till huvudmän och skolor som vill ge sin personal tillgång till resursen. Kostnaden dimensioneras på antal elever åk F-9 samt en mindre startkostnad i samband med att resursen tillgängliggörs. Vi visar gärna och ger tillfälligt loggin samt erbjuder digitala uppstarter & handledning via Zoom.

Kontakta oss så berättar vi mer >>

Inspelning webbträff. Se & Lär!

Här får du möta Skolinspektionen och Bengtsfors kommun som våren-23, utifrån sina perspektiv, berättar om den pågående granskningen Skolor i kommuner med låg utbildningsnivå, med särskilt fokus på SYV-frågorna. Skolinspektionens slutrapport publiceras efter sommaren men vi får här chans till inblick i pågående arbete. Ett lärande tillfälle med möjlighet till insikter för den egna utvecklingen!

Länk till inspelningen »

Motivation – Hur svårt kan det vara?

Välkommen till en inblick i hjärnan hos dem du undervisar. Anna Tebelius Bodin är den uppskattade föreläsaren med hjärnan som expertis. Hon hjälper oss förstå de absolut viktigaste faktorerna för att få elevernas uppmärksamhet och vilja till att lära sig nya saker. Motivation, hur svårt kan det vara?  Klicka här för att se föreläsningen >>