FRAMTIDSRESAN

SYV – HELA SKOLANS ANSVAR

Hejframtidsval.se

Framtidsresan börjar redan i förskoleklass, när Eleven hoppar på tåget som ska ge kunskap och erfarenheter som leder vidare mot arbetslivet. Här spelar studie- och yrkesvägledning en viktig roll. I korthet handlar det om att hjälpa Eleven att bli medveten om sig själv. Vem är jag och vad vill jag? Hur gör jag när jag väljer? Vilka utbildningar finns? Och vilka jobb eller framtidsmöjligheter skulle kunna passa?

Hejframtidsval.se är en digital resurs för huvudmän och skolor som gör det lätt att skapa engagemang kring SYV som hela skolans ansvar F-9. En komplett handledning och färdiga aktiviteter som ger ledning och skolpersonal förutsättningar att själva utveckla och föra in studie- och yrkesvägledning i skoldagen. Allt utgår från styrdokumenten, skollag, läroplan och allmänna råd. Målet är att Eleven ska kunna göra väl underbyggda val. Och känna motivation, framtidstro och hopp i den processen.

Hejframtidsval.se hjälper och inspirerar er att bygga era elevers bästa Framtidsresa!

Webbträff 1, Skolledare 29/4.

Vi ser att skolhuvudmän och skolor som lagt in studie- och yrkesvägledningen i det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) är de som lyckas långsiktigt. Där jobbar man på. SYV är inget projekt eller ett arbete vid sidan av. Här behövs inga omstarter eller ny-tag, utan det har blivit en del av skolans dagliga verksamhet.

Vi har spelat in några intervjuer kring just SYV-SKA på huvudmanna- och rektorsnivå, film med Skolverket, verksamhetschef & rektor. På hejframtidsval finns konkreta verktyg för att arbeta med SYV i SKA. Detta vill vi dela med oss av och inspirera er skolledare kring vid en webbträff den 29/4 klockan 8.30-9.15. Vi berättar också kort om nyheter du har nytta av inför nästa läsår. Varmt välkommen!

Anmäl dig här >> så kommer länk dagarna innan.
Webbträffen är kostnadsfri och spelas inte in.

 

Webbträff 2, Syvar 28/5.

Nätverket SuperSyvarnas gemensamma målsättning har under läsåret varit att SYV som hela skolans ansvar ska öka.Detta kräver engagemang och ett aktivt förhållningssätt där man som studie- och yrkesvägledare sätter en fot framför den andra och börjar gå. Den 28/5 har SuperSyvarna avslutning och under dagen summerar vi tillsammans resultat, delar insikter och lärdomar.

Vi välkomnar Syvar som ej deltagit i nätverket men har tillgång till hejframtidsval att dela en stund av den dagen med oss!
Skicka ett mejl till Gabriella så kommer detaljer & länk (ingen kostnad).

Läs mer om SuperSyvarna här >>

 

Så funkar det

 

  1. Vad är tanken?
  2. Innehåll – Vilken hjälp & stöd kan jag få?
  3. Den digitala resursens struktur?
  4. Hur får jag tillgång?

1. Tanken

 

Vi har med Hejframtidsval.se skapat ett komplett stöd för att skolan ska kunna jobba med SYV som hela skolans ansvar F-9. Tanken är att bidra med ökad kunskap, förståelse, konkret material och inspiration. Och att ni på skolan ska kunna börja jobba med era elevers bästa Framtidsresa direkt!

2. Innehåll

 

  • 10-stegsmodell för SYV-utveckling med stöd I varje steg. Färdig process och kompetensutveckling.
  • Framtidsresan. En bas till aktivitetsplan f-9, klar att användas.
  • Ytterligare lektionsmaterial, spaningar, filmer och inspiration.
  • Fungerar utmärkt att sätta ihop aktiviteter till temadagar och som vikariematerial.
  • En digital resurs för SYV som hela skolans ansvar!

3. Struktur

 

Innehållet är enkelt och tydligt strukturerat. Uppdelat stadievis med lektionsmaterial färdigt att användas med eleverna och ett styr/ledningsspår, utvecklingsmodell inklusive kompetensutveckling för personal. Bara att gå in, kika runt och börja använda!

4. Tjänsten

 

Hejframtidsval.se är en prenumerationstjänst som vänder sig till huvudmän och skolor som vill ge sin personal tillgång till resursen. Kostnaden dimensioneras på antal elever åk F-9 samt en mindre startkostnad i samband med att resursen tillgängliggörs. Vi visar gärna och ger tillfälligt loggin samt erbjuder digitala uppstarter & handledning via Zoom.

Kontakta oss så berättar vi mer >>