Om oss

& hejframtidsval.se

Bakom hejframtidsval.se står Hej Syv som ägs och drivs av Lotten Johansson och Gabriella Holm. När vi inledde vårt samarbete hade vi sen många år jobbat i skolan och med kvalitetsutveckling av studie- och yrkesvägledning (SYV) på skol- och huvudmannanivå. Vi hade sett goda och mindre bra exempel, erfarenheter vi tog till vara. Vi kände frustration över att SYV-arbetet såg så olika ut från skola till skola och sällan utgick från elevernas behov. Vi såg tydliga behov av stöd, både till skolledning och personal kring utveckling och SYV som hela skolans ansvar. Vi ville dela med oss av erfarenheter och goda exempel. Göra det enkelt och kul att få in SYV kontinuerligt i skoldagen. Vi bestämde oss för att skapa en digital resurs!

 

Med hejframtidsval.se vill vi:

  • Skapa förutsättningar för varje elevs bästa Framtidsresa.
  • Skapa förutsättningar för huvudmän att ge elever en likvärdig, men för den skull inte likformig, studie- och yrkesvägledning oavsett skola.
  • Ge skolor möjlighet att på ett enkelt sätt själva utveckla SYV som hela skolans ansvar.
  • Ge skolor möjlighet att skapa en aktivitetsplan utifrån elevernas behov av SYV F-9. Era elevers bästa Framtidsresa mot väl underbyggda val!

 

Vår vision med hejframtidsval.se är att alla elever ska få vara med om sin bästa Framtidsresa. Att varje elev får chans att utvecklas och bygga valkompetens genom skolåren, känna nyfikenhet och se möjligheter. Och att varje elev känner motivation, framtidstro och hopp i den processen.

 

Forskning och erfarenhet visar att kontinuerlig vägledning med många olika aktiviteter bidrar till motivation, engagemang och har en positiv effekt på elevernas lärande. Eleven utvecklas och blir tryggare i sina val. Kvalitetsutveckling av SYV kan bidra till att fler elever blir behöriga till nationella program på gymnasiet, ökad genomströmning och att fler når gymnasieexamen. En ren vinst för både individ och samhälle!

 

”Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val.”  Skolverkets allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning.

 

Hejframtidsval.se är en levande resurs och utvecklas i dialog med användarna – huvudmän, rektorer, lärare och syv. Vi ser fram emot att prata med dig. Frågor, tips, feedback, diskussion – Vi ser bara möjligheter!

//Gabriella & Lotten

Vill du ha en guidad tur, tillfälligt loggin eller höra mer om våra erbjudanden kring ex. digital uppstart, handledning mindre grupp, onboarding ny personal? Vi kör via Zoom. Kontakta Gabriella >>

 

Hej Syv i Sverige AB startades 2018. Vi tillhandahåller och utvecklar verktyg, material och tjänster inom studie- och yrkesvägledning. Vi är nyfikna på nya metoder och arbetssätt och samarbetar gärna med andra. Läs mer om Hej Syv >>

 

Ladda ner Hej Framtidsval logo (pos.) >>

Ladda ner Hej Framtidsval logo (neg.) >>

Lotten Johansson. Innehåll, utveckling: Har jobbat som studie- och yrkesvägledare inom grund-, gymnasie- och särskolan. Har även jobbat som samordnare och utvecklare för SYV i olika kommuner. Utbildad studie- och yrkesvägledare.

Telefon: + 46 76 656 88 36
Mail: lotten@hejsyv.se

Gabriella Holm. Projektledare, utveckling: Har jobbat med kvalitetsutveckling av studie- och yrkesvägledning på nationell, regional- och lokal nivå. Har jobbat som lärare, arbetslagsledare och skolutvecklare. Legitimerad lärare.

Telefon: + 46 70 615 30 16
Mail: gabriella@hejsyv.se

 

Hej Syv i Sverige AB
Adress: Villavägen 14, 182 79 Stocksund
Organisationsnummer: 559151-5316
Företaget innehar F-skattsedel

about