#vägledKompetens – Dokumentation!

Ledarskapsutbildning material

Här nedan hittar ni pdf:er med:

Bilder – Ledarskapsutbildning #VK Breddat ansvar HejSy – Digital sammanställning >>

Mentis – Ledarskapsutbildning #VK Breddat ansvar HejSyv >>

Hela skolans ansvar material

Här nedan hittar ni pdf:er med:

Del4 #VK – Hela skolans ansvar. 14 & 16 mars -23  >>

Bilder – Hela skolans ansvar #VK Breddat ansvar HejSyv >>

Mentis – Hela skolans ansvar #VK Breddat ansvar HejSyv >>

Kontakta projektet: lennart.svanstrom@regionuppsala.se eller vagledkompetens@regionuppsala.se 

I ESF-projektet # vägledKompetens samverkar 5 regioner. Syftet är att stärka vägledningen och kompetensutveckla personal som guidar unga och vuxna till studier och arbete. Vägledning för framtidens arbetsmarknad i Östra Mellansverige! 

Läs mer om hela projektet här >>