#vägledKompetens – Breddat ansvar!

Hej Syv har vunnit en upphandling!

#vägledKompetens – Breddat ansvar! >> 

Vi är så glada att få förmånen att kompetensutveckla kring breddat ansvar för vägledningsfrågan. Både för personer i ledande befattningar kring styrning och ledning. Och för personal inom verksamheten kring hela skolans ansvar. Chefsspåret pågår oktober-november 2022 & personalspåret januari-mars 2023. 

Är du samverkanspart i projektet, in och anmäl dig och din personal. Vi längtar efter att ses!

Anmälningslänkar:
Ledarskapsutbildning okt-nov. Breddat ansvar för vägledning. Tematiskt område styrning och ledning, klicka här >>

Personal jan-mars. Breddat ansvar för vägledning. Tematiskt område hela skolans ansvar. Klicka här >>

Är du ännu ej samverkanspart men nyfiken? Kontakta lennart.svanstrom@regionuppsala.se eller vagledkompetens@regionuppsala.se 

I ESF-projektet # vägledKompetens samverkar 5 regioner. Syftet är att stärka vägledningen och kompetensutveckla personal som guidar unga och vuxna till studier och arbete. Vägledning för framtidens arbetsmarknad i Östra Mellansverige! 

Läs mer om hela projektet här >>