#vägledKompetens – Breddat ansvar!

Hej Syv vann en upphandling!

Vi är så glada att vi fick förmånen att kompetensutveckla kring breddat ansvar för vägledningsfrågan. Både för personer i ledande befattningar kring styrning och ledning. Och för personal inom verksamheten kring hela skolans ansvar. Chefsspåret pågick oktober-november 2022 & personalspåret januari-mars 2023.

I ESF-projektet #vägledKompetens samverkade 5 regioner. Syftet var att stärka vägledningen och kompetensutveckla personal som guidar unga och vuxna till studier och arbete. Vägledning för framtidens arbetsmarknad i Östra Mellansverige! 

Läs mer om hela projektet här >>

Kontakt: lennart.svanstrom@regionuppsala.se eller vagledkompetens@regionuppsala.se