SyvBarometern

 

SyvBarometern 2023! 

Tillsammans med ett antal regioner och nationella aktörer genomför Hej Syv och Ungdomsbarometern SyvBarometern 2023, en webbenkät som vänder sig till studie- och yrkesvägledare i grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.

SyvBarometern genomfördes första gången 2011 och senast 2019. Studien har som syfte att samla nationell och regional kunskap kring studie- och yrkesvägledares arbetssituation samt måluppfyllelse av skolans uppdrag och utvecklingsbehov gällande studie- och yrkesvägledningen. Mycket har hänt sedan dess, och nu är det åter dags för en uppföljning. SyvBarometern 2023 blir den femte i ordningen.

Svarsinsamling 25 maj – 22 juni. Rapportleveranser efter sommaren. Vi planerar ett webinar i höst där vi presenterar de nationella resultaten.

Sedan studien genomfördes första gången har ett stort antal regionala och nationella initiativ genomförts för att stärka vägledningsverksamheten. Men den kan bli ännu bättre. Genom SyvBarometern 2023 lyfter vi gemensamt vägledningsområdet och sätter fokus på frågan läsåret 23/24 och framåt!

Kontakt:
Ulrik Hoffman, ulrik@ungdomsbarometern.se
Henrik Jodén, henrik.joden@ungdomsbarometern.se
Gabriella Holm, gabriella@hejsyv.se

about