Yrkesalfabetet

Yrkesalfabetet

Beställ ett kostnadsfritt Yrkesalfabetet med Stina Wirséns fantastiska illustrationer av några av alla de tusentals yrken som finns. I lärarhandledningen finns dessutom fler yrken exemplifierade under varje bokstav – och ni kommer garanterat på ännu fler när ni väl börjar arbeta med detta i klassrummet (kanske till och med yrken som ännu inte finns!). 

Fakta

Namn på övningen: Yrkesalfabetet
SYV: Arbetsliv och utbildning
Ämnesområde: SV,/SVA
Årskurs: F-3
Omfattning, tidsåtgång: 
Övningen planerad av: Kostnadsfritt material från Eduna/Svenskt Näringsliv

Genomförande:

Aktivitet – Hur
Själva Yrkesalfabetet kommer som 29 olika yrkesbilder i A3-format att sätta upp i klassrummet, och du beställer lärarhandledning och kopieringsunderlag separat. Kopieringsunderlaget laddas ned som en pdf, medan lärarhandledningen kan beställas i både tryckt och digitalt format.

 

Yrkesalfabetet utgår från Stina Wirséns fantastiska illustrationer av några av alla de tusentals yrken som finns. I lärarhandledningen finns dessutom fler yrken exemplifierade under varje bokstav – och ni kommer garanterat på ännu fler när ni väl börjar arbeta med detta i klassrummet (kanske till och med yrken som ännu inte finns!).

 

Eleverna får på ett lekfullt sätt bekanta sig med olika yrken och genom det vidga synen på sig själva och omvärlden. Att det är djur i stället för personer som har illustrerats bjuder till exempel in till ett normkritiskt perspektiv. För vem bestämmer egentligen vem som ska jobba med vad? Genom det här materialet vill vi visa på möjligheter till studier och yrkesliv i framtiden, och samtidigt bryta och utmana stereotypa val.

 

Se till att eleverna sparar sitt SYV-arbete i elevmapp, digital portfolio eller annan form. Det bidrar till att eleverna, när de ser tillbaka på sitt lärande, kan se sammanhang som skapar helhet. Dokumentationen utgör därför en viktig grund för elevernas studie- och yrkesvägledning som är en process genom elevernas skolår.

Koppling till Lgr11

I lärarhandledningen beskrivs hur yrkesalfabetet kopplar till centrala innehåll i sv/sva, bild, och samhällskunskap.