Motivation, hur svårt kan det vara?

– Så skapar vi engagemang och motivation hos våra elever!

Välkommen till en inblick i hjärnan hos dem du undervisar. Anna Tebelius Bodin är den uppskattade föreläsaren med hjärnan som expertis. Hon hjälper oss förstå de absolut viktigaste faktorerna för att få elevernas uppmärksamhet och vilja till att lära sig nya saker. Motivation, hur svårt kan det vara?

 

Kort trailer nedan och hela föreläsningen hittar du här på hejframtidsval, i inloggat läge, under ”Läs & filmtips” i varje stadie och styr/ledningsspåret.

 

En angelägen fråga för oss på Hej Syv är att eleverna lyckas i skolan. Det ökar deras chanser att komma in på önskad utbildning och arbetsmarknaden. Studie- och yrkesvägledning bidrar till att eleverna får kunskap om sig själva, omvärlden och sin plats i den. Att eleverna bättre förstår sammanhang och helhet – därför går jag i skolan. Motivation och mål hjälper eleverna att lyckas bättre i skolan. Därför bjuder vi er hejfamtidsvals-användare att ta del av Anna Tebelius föreläsning. Vi hoppas att filmen inspirerar och att du ser möjligheter och vinster med att göra ännu fler SYV-aktiviteter i undervisningen. Forskning visar att många olika aktiviteter ger bäst effekt!

 

Läs mer om Anna Tebelius Bodin här >>

about