Rita din framtid

Rita din framtid – VT23 

Under våren 2023 uppmanade vi skolor att låta eleverna i år 4 delta i en rituppgift ”Rita din framtid”. Totalt deltog 209 elever. Den här rituppgiften genomförs i många olika länder och är ett forskningstema för att förstå vad barn i åldern 9-11 år tänker om sin framtid och vet om yrken.*

Resultat av rituppgiften 2023
55 procent av eleverna som deltog uppger att de fått kännedom om sitt framtida drömjobb genom sina föräldrar eller andra familjevänner. Av de elever som inte själva kände någon som utförde framtidsjobbet hade 47 procent hört om det via TV eller Internet/social media. Endast 16 procent hade hört om det från någon som faktiskt har det jobbet och/eller från någon som pratat om det i skolan.

Internationella undersökningar som PISA visar att de flesta 15-åringar har en idé om vad de vill arbeta med i framtiden, men bara 1 av 3 kan uppge fler än 10 yrken. Barn och unga kan i genomsnitt bara 10-30 olika yrken. I SCB:s yrkesregister finns över 8 000 olika yrken kategoriserade.

Utifrån resultatet av den här rituppgiften kan vi konstatera att eleverna bara känner till det som finns nära dem själva och sådant de ser genom olika medier.

Topp fyra!
Plats 1. Idrottare/proffs

Det yrke som flest elever (58st) nämner som sitt framtida drömyrke är idrottare och proffs. Det är fler killar (42st) än tjejer (16st) som anger idrottare.

Plats 2. Veterinär/djurskötare

Här har vi slagit ihop teckningar på veterinär och teckningar som visar hunddagis eller djurskötare (13st). En kille och tolv tjejer vill arbeta med djur.

Plats 3. Polis

Fler tjejer (8st) än killar (3st) ritar polis som sin framtid. Majoriteten av de elever som vill bli polis känner en polis. Annars verkar de vara inspirerade av polis genom filmer och TV.

Plats 4. Youtuber/influencer

Totalt (9st). Fler killar (6st) än tjejer (3st) drömmer om en framtid inom sociala media.

Angeläget – Vidga elevernas perspektiv på framtiden
Denna uppgift visar hur angeläget det är att vi, i skolan och undervisningen arbetar med att vidga elevernas perspektiv och visar den bredd av framtida möjligheter som finns. Vi behöver hjälpa dem att få syn på det som de inte känner till. Tänk att det är som när du gör ett restaurangbesök. Du är hungrig och läser menyn över vad restaurangen erbjuder. Du kan inte välja på något annat än det som står i menyn, för det finns inte. Låt oss ge eleverna menyer som är tjocka som böcker!

Vi hoppas att ni vill göra många aktiviteter i undervisningen som stöttar elevernas kunskap och förståelse för utbildnings- och arbetsliv. Några tips på aktiviteter som finns på www.hejframtidsval.se (du behöver vara inloggad för att se uppgiften):

 

* Envisioning the future of education and jobs: Trends, Data and Drawings. OECD and the UK based charity Education and Employers. Pdf här >>